90BPM tayfasından Farazi ve Sorgu, yeni projesi Anti-Kahraman’ın haberini Youtube üzerinden paylaştıkları video ile verdi.