Boëthius, günümüzde icra edilen müzikler ekseninde dikkate alınması gereken bir isim. Yarattığı atmosferi oluşturan film replikleri ve bu replikleri takiben akıp giden; duyguları ifade etmeye çalışırken kelimelerin kendilerine yer bulamadığı yoğun hissiyatlı sesler dünyası, Boëthius’un müziğini oluşturan ana etmenlerden yalnızca birkaçı. 2015 yılında yayınladığı “Why Do They Shut Me Out of Heaven” dan bu yana yeni parçalarını tekli olarak yayınlamaya devam eden Boëthius, kapak tasarımı Kıvılcım Güngör imzalı yeni albümü “The Times When You Feel…” ı  Soundcloud üzerinden dinlemeye açtı.

“Öncelikle hiç bir eserin açıklanmaya veya tanımlanmaya çalışılmasını doğru bulmuyorum. Yaptığım müziğin tinsel düzeyde algılanmasını ve herkes için farklı bireysel bir tecrübe olmasını amaçlıyorum. Ayrıca genel anlamıyla da müziğin böyle duyusal bir iletişimine inanıyorum. Bunu göz önüne alırsak, benim albüm hakkında açıkladığım herhangi bir şey dinleyeni ve ayrıca beni belli bir kalıbın içine sokar/sokuyor. İlham kaynağına gelince; onun ne zaman ve ne şekilde geldiğini ben de bilmiyorum. Daha önce de dediğim gibi bu, hislerin bir dışavurumu. (yani aslında hislerimi tercüme ediyorum) Ama ne yazık ki sanatçı, bazen anlatmak istediğini daha icra ederken bile başarısız hale getirebiliyor. Yani demek istediğim; bu ortaya çıkan tam olarak benim hissettirmek istediğim bir şey bile olmayabilir. Tam anlamıyla bir “hissi” vermenin imkansıza yakın olduğunu düşünüyorum. Özetle “bu albümün nereden geldi?” ve “neden yaptım?” gibi soruları çok net belirlemek istemiyorum. Biraz soyut kalması bu söylediklerim açısından da daha doğru olacaktır.”

———————————————————————————————————————-

Boëthius is a name that needs to be taken into account in the music scene today. Film lines that making up the atmosphere they create and those that follow these lines; The world of intense emotions that words cannot find a place for trying to express emotions are just a few of the main factors that make up Boëthius’s music. Since 2015, Boëthius continued to publish new pieces as a single and released an EP called ‘Why Do They Shut Me Out of Heaven’.

Boëthius released his new album ‘The Times When You Feel…’ on 27th of November. The cover photo of the album belongs to talented photographer Kıvılcım Güngörün.

“First of all I do not find any works to be described or described. I aim at the spiritual perception of my music and a different individual experience for everyone. I also believe in such a sensory communication of music in general terms. Given that, anything I’ve explained about my album puts me in a certain mold. When it comes to inspiration; I don’t know when and how it came. As I said before, this is an expression of feelings. (I mean, I’m actually translating my feelings) But unfortunately, the artist can sometimes fail to do what he wants to say. I mean; This may not even be something that I wanted to make listeners what they feel exactly. I think it is almost impossible to give a exact feeling literally.”