Gitarist, kompozitör, doğaçlamacı, aranjör, ve prodüktör Şevket Akıncı, müzik kariyerinde cazdan avant-garde’a, country, folk ve klasik Türk müziğinden electronica’ya, punktan özgür doğaçlamaya birçok türde ve sanatçıyla kayıtlar yaptı, konserler gerçekleştirdi.

Şevket Akıncı’nın uzun süredir üzerinde çalıştığı, Fongogo aracılığı ile aldığı destek sayesinde geçtiğimiz hafta yayınlanan “Escher Chronicles” albümü A.K. Müzik etiketiyle Itunes ve Spotify üzerinden dinlemeye açıldı.  Hollandalı ressam M.C Escher’in resim, gravür ve yontmalarından esinlenerek ortaya çıkan ve oda orkestrası için yazdığı bir kompozisyon bütünü olan bu çalışmayı Şevket Akıncı şu şekilde anlatıyor:

“Escher evrenin sırlarını sadece makro düzeyde değil, mikro düzeyde de bulabileceğimizi bizlere görsel yollarla anlatıp, duyguyla zihin arasında neredeyse mükemmel bir denge oluşturup, karşıtlıkları aynı potada eriten bir sanatçı olarak, merakımı ve hayal gücümü tetikledi. Escher’in eserlerindeki harekette, yatay, dikey veya döngüsel bir zaman görebiliriz. Dikey olarak çizdiği motiflerde bir kontrpuan (yatay çok sesleme sistemi), yatay olarak tekrar eden motiflerde ise bir ritm seziyorum. Escher’in çoğu eserinde de mevcut olan bu iki öğe – ritm ve kontrpuan – kompozisyonlarımda en çok önem verdiğim iki özelliktir. Barok dönem ve 20. yüzyılda Steve Reich , Philip Glass veya Terry Riley gibi minimalist bestecilerin eserlerinde de bu iki müzikal öğe son derece önemlidir. İşte tam bu noktada yarattığı mekansal sanatın, müzik gibi zamansal bir sanatta vücut bulabilecek olması bana yola çıkma cesareti verdi. Çok zorlu ama bir o kadar keyifli olan bu çalışmadaki amacım, Escher’in yaptığı gibi, gerçek zamanı manipüle ederek, psikolojik bir zaman yaratmak ve algıdaki göreceliliğe müzik yoluyla dokunmaya çalışmaktı.”